paperclay

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

er navnet på en spartel/modelleringsmasse, der kan  ændres alt efter opgavens art, (hårdhed/tørrings hastighed/modellering/skærrings egenskaber) og overtrækkes på et skelet af polystyren, eller metalnet (andre materialer er også mulige)- Meget
flexibelt og alsidigt- Specielt godt til modeller olign. pgra. enkelthed,  hurtighed og lav pris
Paperclay er ler der kan modelleres, -lyntørres-
og  pålægges vådt ler, hvilket gør man kan lave modelleret skulpturer der er meget
mere dristige og præcisse .
fås både som ler og stentøj, - og kan brændes .

Undervisning i nemme skulpturmetoder

fiberbeton metoder
Fiberbeton er den stærkeste, letteste, og billigste skulptur metode, til skulpturer der er udendørs vejr bestandige,
og i større størrelse . 
Man kan bruge fiberbeton på stort set alle materialer, specielt er polystyren velegnet som underlag for større skulpturer.

her er 3 forskellige skulptur undervisningsmetoder der kan tilbydes i kkart regi

En af vanskelighederne ved, såvel at undervise, som at tiltrække elever til skulptur-undervisning, er at det i forhold til tegning, og maling er meget langsommere, kræver mere teknik og et vist håndværksmæsig håndelag.
Tit kræver det også dyrere maskiner, og arbejdsprocesser(hugning og støbning f.eks.), - alt sammen ting der gør det dyrt, og svært bare det at få startet .

 Derfor bruger jeg 3 metoder, i skulpturundervisning, som alle er teknisk enkle, og billige, og som kun nvolvere få billige) maskiner, eller enkle håndredskaber .
Dermed kan man , når det tekniske ikke står i vejen, koncentrere sig om det centrale kunstneriske : skulpturens opbygning og komposition, enkeltdelenes indbyrdes forhold og spænding, skulpturens æstetiske fremtoning, samt forståelsen for essensen af det man prøver at vise i skulpturen, - og hvordan  man forstår dette .
Disse for skulpturen grundlægende ting, kan man bruge videre, til teknisk sværere, og dyrere materialer og metoder .